BE Academy, postadres: Barchman Wuytierslaan 81-65 3819AB Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BE Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld  in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BE Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Locatie verwerking persoonsgegevens

BE Academy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen, alsmede onderhoudt BE Academy een fysieke papieren archief met persoonsgegevens. Door gebruik te maken van de diensten van BE Academy stemt de klant in met het verwerken van persoonsgegevens op de hier na te noemen plekken. BE Academy kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking van de omgang van die partijen met persoonsgegevens. Lees daarvoor de veiligheids- en privacyvoorwaarden van de betreffende partij:

Microsoft excel

Ten behoeve van de ledenadministratie maakt BE Academy gebruik van Excel.

Facebook/Instagram

Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt BE Academy gebruik van Facebook en Instagram. Hierop is de Facebook Workplace Premium Privacy Policy van toepassing, alsmede het Instagram Gegevensbeleid.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens ten behoeve van de crediteuren/debiteuren administratie worden maximaal 7 jaar bewaard in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Persoonsgegevens in Excel worden alleen verwijderd op schriftelijk verzoek van de klant. Papieren inschrijfformulieren worden na 3 jaar vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

BE Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BE Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BE Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@beacademy.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hieronder en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Workshops, masterclasses en evenementen

– De klant kan uitsluitend aan de workshop, masterclass of  het evenement deelnemen, als vooraf betaald is d.m.v. een overschrijving, betaalverzoek of via de Webshop.
– BE Academy behoudt zich het recht voor om ten aanzien van workshops, masterclasses of evenementen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
– Bij annulering na 2 dagen voor aanvang van de startdatum van een workshop, masterclass of het evenement wordt 50% van het lesgeld van de totale kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 dag voor aanvang is de klant volledige betaling verschuldigd.
– Als een workshop, masterclass of evenement wordt geannuleerd door BE Academy door te weinig inschrijvingen, ziekte of slecht weer bij buiten activiteiten, vindt er restitutie van het volledige lesgeld plaats.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

BE Academy
Barchman Wuytierslaan 81-65
3819AB Amersfoort
0652602279
info@beacademy.nl